Herstel in eer en rechten

Publié par Sezen Güler - - 22 juillet 2022

Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen (persoonlijk of met hun raadsman) voor straffen die niet automatisch uitgewist worden, een verzoek tot eerherstel indienen om hun strafregister te zuiveren.

De aanvraag wordt ingediend bij de procureur des Konings, die binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag zijn advies verleent en het dossier overmaakt aan de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep. Uiteindelijk beslist de kamer van inbeschuldigingstelling binnen één maand of het verzoek wordt ingewilligd, eventueel na het horen van de betrokkene (en diens raadsman).

De ontvankelijkheidsvoorwaarden van dergelijk verzoek zijn de volgenden:

  • Het doorlopen van de proeftijd (een periode waarbinnen geen nieuwe strafbare feiten gepleegd worden of veroordeling worden opgelopen),
  • De gevangenisstraffen moeten uitgevoerd zijn,
  • De geldboetes en kosten moeten betaald zijn,
  • De vergoedingen van de burgerlijke partijen en slachtoffers moeten betaald zijn,
  • De veroordeelde moet sedert 10 jaar geen herstel in eer en rechten hebben genoten.

Het dossier dient zelf te worden samengesteld en enkele essentiële documenten zijn toe te voegen bij de aanvraag zoals onder meer een eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen die op het strafregister zijn vermeld, een attest per veroordeling waaruit blijkt dat geen hoger beroep werd ingesteld tegen elk van deze veroordelingen (of dat de uitspraak definitief is), enz.

Wanneer het eerherstel wordt toegekend, wordt het strafregister binnen de periode van ongeveer 3 maanden automatisch geüpdatet.

Hoeveel kost het?

Aan het advies van de Procureur des Konings zijn geen kosten verbonden. Van zodra de zaak vastgesteld wordt bij de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep, worden rolrechten in rekening gebracht.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze procedure zijn onze advocaten bereid u te helpen of te begeleiden bij het indienen van een eerherstel.