Thomas Sion

Medewerker

Praktijkgebieden :
Droit des sociétés Droit immobilier et de la construction
Talen :
Frans Engels Nederlands

Thomas behaalde zijn master in de rechten met grote onderscheiding aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) in 2013, na zijn bachelor in de rechten aan de Facultés Universitaires Saint-Louis, in een tweetalig Frans-Engels programma, in 2011. Hij studeerde ook een semester aan de Universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk in het kader van een Erasmus-uitwisseling.

Thomas is lid van de Brusselse balie sinds 2013.

Na zijn stage bij internationale en Belgische advocatenkantoren, vervoegde Thomas in 2019 ebl redsky waar hij zich specialiseert in vennootschapsrecht. Hij begeleidt en adviseert cliënten van het kantoor over alle aspecten van het vennootschapsrecht, met inbegrip van fusies en overnames van ondernemingen of activa, bedrijfsherstructureringen, corporate governance, zowel in een nationale als grensoverschrijdende context en in verschillende sectoren.

Zijn praktijkgebieden omvatten ook vastgoed- en bouwrecht, waar hij cliënten adviseert over een breed scala aan vastgoedaangelegenheden, waaronder overnames, huurovereenkomsten, bouwkwesties, vastgoedontwikkeling, enz.

Thomas is een echte sportman en aarzelt niet om zijn korte broek aan te trekken wanneer hij maar kan. Als het slecht weer is, vind je hem thuis, verdiept in zijn historische boeken.

Thomas verschijnt ook regelmatig voor rechtbanken en gerechtshoven om civiele en commerciële geschillen in het algemeen en vennootschapsrecht in het bijzonder te behandelen.

Hij is beschikbaar en pragmatisch en begrijpt dat zaken een hoge mate van reactiviteit vereisen en dat het vaak moeilijk is om om te gaan met de lengte van juridische procedures en de daaruit voortvloeiende langdurige onzekerheid. Hij geeft daarom, waar mogelijk, de voorkeur aan een aanpak die resoluut gericht is, stroomopwaarts, op het voorkomen van geschillen en, stroomafwaarts, op het vinden van minnelijke oplossingen die alle betrokken partijen tevreden stellen.

Publicaties de Thomas Sion

  • T. Sion, « Réflexions sur le thème des classes de titres », R.P.S./T.R.V., 2021/5, pp. 547-558
  • A. Hanoteau et T. Sion, « Chapter 8 : Belgium », The Mergers & Acquisitions Review, 14ème éd., The Law Reviews, Royaume-Uni, 2020, pp. 65-75
  • G. Rulkin et T. Sion « Droits d’enregistrement sur les jugements et arrêts : lorsqu’une condamnation en cache une autre », J.T., 2020, pp. 587-594
  • A. Hanoteau et T. Sion, « La qualité du défendeur à l’action en désignation d’un administrateur provisoire », note sous Entr. Bruxelles (réf.), 31 janvier 2019, R.P.S./T.R.V., 2019/4, pp. 415-420
  • T. Sion, « Les droits privés d’occupation confrontés au domaine public », Ann. Dr., 2017/1, pp. 89-128
  • T. Sion, « Plaidoyer pour un langage contractuel clair : un approche bénéfique pour tous », Cah. Jur., 2017/3-4, pp. 55-61
  • D. De Vliegher et T. Sion, « Les implantations commerciales en Région wallonne », 12 février 2015, consultable sur lexology.com
  • Diverses recensions bibliographiques pour les Annales de Droit de Louvain, revue trimestrielle de la Faculté de Droit et de Criminologie de l’Université Catholique de Louvain (UCL)